אבטחה ופרטיות

תקנון האתר

כללי

 • 1. אתר האינטרנט AROMA-HOME.CO.IL (להלן: "האתר") משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מכשירי ריח למגזר הפרטי והעסקי על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. האתר מופעל על ידי וויטסנט בע"מ, ח.פ. 514027150 (להלן: "החברה")
 • 2. טרם ביצוע כל פעולה באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון ובמלואו את תקנון זה. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ואו הטלפון.
  פעולות אלו יהווה את הבסיס לכל התקשרות ודיון בין מזמין המוצר לבית חברת וויטסנט בע"מ.
 • 3. גלישה באתר, רכישת מוצרים ו/או השארת פרטים מכל סוג שהוא באתר מהווה את הסכמתך המלאה לכל האמור בתקנון זה ככתבו וכלשונו.
 • 4. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון ככתבם וכלשונם הינך מתבקש לחדול מכל פעולה ו/או שימוש באתר.

רכישה דרך האתר

 • 5. וויטסנט בע"מ מאפשרת לציבור גולשי האינטרנט בישראל לרכוש באמצעות האתר מכשירי ריח איכותיים לבית ולמשרד, באתר ייעודי למוצרים אלו באופן נוח, יעיל ומהיר.
 • 6. השימוש באתר והזמנת המוצרים דרכו הינם לתושבי ישראל מגיל 18 ומעלה, המחזיקים כרטיס אשראי ישראלי תקף כדין.
 • 7. ביצוע הזמנה באתר דורשת מהמזמין להקליד פרטים אישיים בסיסים לטובת ביצוע ההזמנה, כגון: שם מלא, כתובת אספקת המוצר, טלפון, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, תעודת זהות וכיו"ב.
 • 8. במסגרת ביצוע ההזמנה באתר תתאפשר ללקוח להזין שם משתמש וסיסמא לשם קיצור בתהליך הזמנה חוזרת.
 • 9. על מנת שההזמנה שהוזנה תועבר לביצוע ללא עיכובים יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מדוייק.
 • 10. מסירת הפרטים האישיים וכן פרטי האשראי של הלקוח הינם תנאי להשלמת העסקה.
 • 11. לאחר ביצוע העסקה יישלח למזמין המוצר אישור בדבר ביצוע העסקה לדואר האלקטרוני של המזמין.
 • 12. רק קבלת אישור העסקה במייל למזמין השרות מהווה אישור על קליטת ההזמנה במשרדי החברה.
 • 13. חיוב המזמין בגין עלות המוצר ועלות המשלוח, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, מייד לאחר ביצוע הפעולה.
 • 14. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי, ביצוע ההזמנה אינו תקף ועל מבצע ההזמנה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של חברת וויטסנט בע"מ על מנת להסדיר את אופן התשלום.
 • 15. למען הסר ספק, רק הזמנה שאושרה על ידי חברת האשראי תחייב את ביצוע העסקה על ידי החברה.
 • 16. גולש יקר ! הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

רכישה דרך הטלפון:

 • 17. החברה מאפשרת לקהל הגולשים לבצע תהליך רכישה חלקי באתר האינטרנט ללא השארת פרטי האשראי באתר, במקרה כזה על הלקוח לסיים את תהליך הרכישה במסירת פרטי האשראי באופן טלפוני לנציג החברה.
 • 18. על מזמין המוצר לסמן בעת תהליך הרכישה באתר תחת "אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של וויטסנט בע"מ ייצור עיו קשר טלפוני.
 • 19. הזמנת המוצר והמכירה תחשב כתקפה ומלאה רק לאחר מסירת פרטי האשראי לנציג החברה טלפונית וכן רק לאחר שפרטים אלו ופרטי העסקה אושרו על ידי חברת האשראי.
 • 20. במקרה של ביצוע הזמנה טלפונית, על מזמין המוצר לקחת בחשבון כי ייתכן ומלאי המוצר אזל בפרק הזמן זה, וכי קליטה סופית של ההזמנה תעשה לאחר אישור ובדיקת המלאי על ידי נציגי החברה.

אבטחה ונתונים אישיים

 • 21. החברה פועלת בעת קליטת פרטי ההזמנה באתר באמצעו פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL שאושר על ידי חברות האשראי ומאפשר העברת נתונים למחשב עיבוד הנתונים של חברת וויטסנט בע"מ.
 • 22. המשתמש באתר יודע ומסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד ההזמנה באתר ו/או פרטים הנובעים מפעילותו באתר ובכלל מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור ולבצע בו שימוש בתוך החברה בלבד.
 • 23. אתר האינטרנט Aroma-home.co.il. מוגן בפני פריצה בזדון ו/או בשוגג באמצעות טכנולוגיות אבטחה שונות ומתקדמות. החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגן על אתר האינטרנט ועל פרטי הלקוחות והנתונים שבידה.
 • 24. אתר האינטרנט של החברה מאובטח ברמה גבוהה ועל פי הכללים וההנחיות הנהוגים באתר סחר אלקטרוני. עם זאת במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, אם במישרין ואם בעקיפין שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו לרבות במקרה שמידע או נתונים ייאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט נזק ישיר שנגרם בשל רשלנותה של החברה.
 • 25. החברה מתחייבת שלא להעביר נתונים, פרטים אישיים ו/או כל מידע לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש.
 • 26. הנתונים היחידים שהחברה רשאית להעביר הינם נתונים שנועדו להשלמת הרכישה והינם כדלהלן:
  פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב מזמין המוצר.
  פרטי הלקוח לחברת הדואר או חברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.

מדיניות מוצרים ומחירים

 • 27. וויטסנט בע"מ מציעה לרכישה באתר מכשיר ריח בדגמים שונים עם מגוון של ניחוחות.
 • 28. החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע דגמי מכשירי הריח וכן את סוגי הריחות המוצעים על ידה.
 • 29. החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי המכירה השונים לרבות מחיר המוצר, אופן המשלוח, דרכי התשלום, הכמויות שהוקצו למכירה וכיו"ב, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • 30. כל מוצרי החברה הינם חדשים, מחסניות הריח ארוזות בוואקום בניילון אטום, באריזה מקורית של היצרן, ScentAir Technologies inc. ארה"ב.
 • 31. במקרה שבו קיים הבדל בין המוצר שנתקבל על ידי הלקוח לבין פרטי המוצר באתר, הפרטים הכתובים באתר הינם הקובעים לביצוע העסקה.
 • 32. במקרה שבו תאור הריחות באתר אינו תואם את המוצר שנתקבל על ידי הלקוח, תאור הריחות המופיע במחשבי החברה באתר הינו הקובע בביצוע העסקה.
 • 33. מחירי המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
 • 34. עלות דמי המשלוח תקבע על פי אופן המשלוח שנבחר על ידי מזמין המוצר בעת תהליך ההזמנה באתר או בטלפון.
 • 35. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ בשיעור של 16%.
 • 36. במקרה שמוצר שהוצע באתר אזל מהמלאי ו/או הופסק הייצור ו/או שיווקו על ידי היצרן, החברה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספקו. במקרה כזה החברה תודיע ללקוח על ביטול העסקה, וכי הלקוח לא יכול לתבוע ו/או לבוא בטענות לחברה או מי מטעמה.
 • 37. חברת וויטסנט בע"מ רשאית לבטל את ההזמנות והמכירות של הקונים כולם או חלקם במקרה בו נבצר מהחברה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את מוצרים ולעמוד מאחורי התחייבויותיה כתוצאה מתקלות במערכות המחשב והתקשורת של החברה, במקרה של חבלה כלשהי, פעולות איבה, כוח עליון, שינויים בשיעורי המס, שינוי בהיטלים החלים על המוצרים, שינויים בתקנות המוצרים, עיכובים באספקות בעקבות שביתה, אירוע ביטחוני וכיו"ב.
 • 38. חברת וויטסנט בע"מ רשאית לבטל רכישה ספציפית בכל מקרה של טעות בתיאור המוצר, מחיר, תנאי אספקה וכיו"ב, תוך החזרת התמורה במלואה ללקוח. במקרה כזה ללקוח לא תהיה הזכות לתבוע ו/או לבוא בטענות לחברה ולמי מטעמה.

אספקת המוצרים

 • 39. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל בלבד, כתובת שהוקלדה בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב על אופן המשלוח הנבחר על מזמין המוצר.
 • 40. החברה תספק רק מוצרים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי, ועל פי אופן האספקה אשר בחר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
 • 41. החברה תספק את מוצריה באמצעות חברת הובלות ו/או חברת הדואר, ובמקרה וכתובת האספקה תחשב כאזור המוגבל לגישה מבחינה ביטחונית, תפנה החברה למזמין המוצר לצורך תיאום כתובת אספקה שונה, במקרים מסוג זה לא ייחשב עיכוב באספקת המוצר כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 • 42. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל.
 • 43. במקרה של שימוש החברה על ידי שרות דואר השליחים ו/או דואר רשום של חברת דואר ישראל בע"מ, יחולו הוראות מדריך הדואר על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל ויחייבו את מזמין המוצר.
 • 44. זמני אספקת המוצרים הינו על בסיס ימי עסקים בלבד (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • 45. כל לקוח רשאי לבצע איסוף עצמי של המוצר הנרכש, ובמקרה כזה עליו לבחור באפשרות זו בעת תהליך המכירה. איסוף עצמי אינו כרוך בתשלום דמי הובלה כלשהם, והינו אפשרי בתוך 2 ימי עסקים ממועד אישור העסקה, חשוב לציין כי במקרה כזה יהיה על הלקוח להציג ת.ז. וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה.
 • 46. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה.
 • 47. וויטסנט בע"מ תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה.
 • 48. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.
 • 49. בעת אספקת המוצר, על מזמין המוצר ובעל כרטיס האשראי להיות נוכח בעת מסירת המוצר, החברה רשאית במקרה כזה לדרוש את הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי וחתימתו על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. במקרה בו מזמין המוצר אינו מקבל את המוצר ו/או בחר לשלוח את המוצר לכתובת אחרת שאינו נוכח בה באופן קבוע ו/או בחר לרכוש את המוצר כמתנה באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן.
 • 50. החברה מאפשרת למזמין המוצר לבחור באפשרות של אספקת המוצר כמתנה, במקרה כזה החברה תפנה אל מזמין השרות על מנת לוודא עימו את רצונו. במקרה כזה אין הלקוח יכול לבטל את ההזמנה ו/או החיוב בחברת האשראי בטוענה כי לא קיבל את המוצר לידיו, וזאת בתנאי שהחברה מסרה את המוצר לידי הנמען שביקש מזמין השרות.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

 • 51. מוצר הריח ומחסנית הריח המסופקת במסגרת הרכישה באתר הינו מוגדר כ- "טובין פסידים" – מוצר מתכלה, ובמקרה כזה על מוצר שכזה לא חל חוק הגנת הצרכן.
 • 52. החל מהרגע של הסרה, ניקוב ו/או פגיעה כלשהי באיטום הניילון המקורי של מחסנית הריח, הופך את המוצר ל"טובין פסידים", שהוראות חוק הגנת הצרכן אינם חלים עליו.
 • 53. חברת וויטסנט בע"מ פועלת לטובת לקוחותיה וכי ברצונה למנוע פתיחת המוצר והפיכתו ל"טובין פסידים" ולשם כך פעלה והדביקה על מחסנית הריח תווית אזהרה בכיתוב בולט, בדבר הימנעות מפתיחת איטום מחסנית הריח שלא לצורך ואף הוסיפה דוגמית ריח שפתיחתה אינו מהווה פגיעה במוצר, כל זאת במטרה שמזמין המוצר לא יפתח את מחסנית הריח ויוכל להחזיר את המוצר על פי חוק הגנת הצרכן המעודכן.
 • 54. חברת וויטסנט בע"מ מעוניינת שכל רוכש מוצר באתר Aroma-Home.co.il, יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו.
 • 55. תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצר מסוג AromaHome מכשיר ריח לבית הינו כי מחסנית הריח תישמר סגורה ואטומה (ניילון נצמד מקורי) באריזתה המקורית ללא פתיחתה או ניקובה וכי בית המחסנית העוטף אותה (עשוי מקרטון) הינו שלם נקי וללא קרעים ו/או חתכים ו/או מצוי בו פגם מכל סוג המונע את מכירת המוצר בשלמותה ללקוח אחר. למען הסר ספק, באם נפתחה ו/או נוקבה אריזת מחסנית לא ניתן לבטל את ההזמנה.
 • 56. בהתאם לכתוב בסעיפים 45-49 להלן תנאי ביטול ההזמנה.
 • 57. לקוח המעוניין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות החברה בע"מ. החברה תהה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 • 58. במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם וויטסנט בע"מ, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שמחסנית הריח אינה נפתחה ו/או נוקבה ובתנאי שעמד בכל התנאים בסעיף 55 לתקנון זה.
 • 59. אישור החזרת מוצר בתוך 14 יום סגור באריזה מקורית יעשה רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו למשרדי וויטסנט בע"מ.
 • 60. לאחר החזרת המוצר לחברה החברה תהה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף את דמי המשלוח הראשוניים שנגבו בגין אספקת המוצר ללקוח.
 • 61. החזרת מוצר פגום - על הלקוח המקבל את המוצר שהזמין לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או המוצר שקיבל הינו שונה מהמוצר שהזמין,רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על ידי יצירת קשר טלפוני ו/או באמצעות השארת הודעה בטופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, ובתנאי שעמד בתנאי סעיף 55 לתקנון זה ולא פתח או פגע באיטום מחסנית הריח.
 • 62. כתובת משרדי החברה להחזרת המוצרים:
  באמצעות שליחים או על ידי הלקוח עצמאית: וויטסנט בע"מ ברח' המלאכה 25, נתניה, מיקוד 42505
  באמצעות הדואר: וויטסנט בע"מ ת.ד. 16039 , נתניה, מיקוד 42060

שרות לקוחות

 • 63. שרות הלקוחות של החברה פועל בימים א'-ה' בין השעות 08:30 ל- 16:00, בטלפון 09-8356115. שרות הלקוחות אינו פועל בערבי חג ומועדי ישראל, נציגי החברה ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה בדבר תפעול המוצר, הזמנות וכל דבר אחר.

תנאים נוספים:

 • 64. וויטסנט בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת.
 • 65. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.
 • 66. כל מידע, מפרט, תמונה, אייקון, גרפיקה, מלל, סלוגן, עיצוב, הצגה מילולית ,סימני מסחר, סימני לוגו המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית של וויטסנט בע"מ.
 • 67. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את תכנים המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב ומראש שניתנה על ידי וויטסנט בע"מ.
 • 68. רישומי המחשב של וויסטנט בע"מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • 69. תקנון זה נכתב בלשון זכר והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

שלח לחבר