הוראות שימוש ובטיחות

אזהרות והנחיות בטיחות

  1. המוצר מיועד לשימוש בסביבה מאווררת בלבד.
  2. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
  3. אין להזיז את המכשיר בעודו מחובר לחשמל ופועל.
  4. חל איסור על פירוק המחסנית ועיסוק עם תכולתה.
  5. בתום השימוש יש להשליך את מחסנית הריח כפי שהיא לפח או להחזירה לטובת מחזור לוויטסנט בע"מ ת.ד. 16039 נתניה 42060.
  6. בכל מקרה של מגע עם תכולת המחסנית יש לשטוף מייד בהרבה מים. בכל מקרה אחר יש לפנות לייעוץ רפואי.
  7. אין לשרוף את המחסנית או לזרוק את תכולתה לאש.

שלח לחבר