הזמנות ומשלוחים

מדיניות החזרות

מחסנית הריח המסופקת במסגרת הרכישה באתר הינו מוגדר "טובין פסידים" – מוצר מתכלה, ובמקרה כזה על מוצר שכזה לא חל חוק הגנת הצרכן.

עם זאת חברתנו מעוניינת שכל רוכש מוצר באתר Aroma-Home.co.il, יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו.

לטובת לקוחותינו אנו מעמידים לרשות הלקוחות הרוכשים באתר ובטלפון דוגמית ריח קטנה המגיעה עם הערכה לצורך בחינת הריח טרם פתיחת מחסנית הריח מאריזתה המקורית, במטרה להימנע מתחילת תהליך ההתכלות של המחסנית.

למען הסר ספק אנו מצמידים תווית אזהרה למחסנית הריח בכיתוב בולט. תווית האזהרה מציינת את הצורך בלהימנע מפתיחת איטום המחסנית טרם הרחת דוגמית הריח במטרה לאפשר את החזרת המוצר על פי חוק הגנת הצרכן.

תנאי הכרחי:

תנאי לביטול הזמנה מאתר Aroma-Home.co.il, מסוג מכשיר ריח בייתי, הינו כי מחסנית הריח תישמר סגורה ואטומה (ניילון נצמד מקורי) באריזה המקורית ללא פתיחתה ו/או ניקובה וכי בית המחסנית העוטף אותה (העשוי מקרטון) הינו שלם, נקי וללא קרעים ו/או חתכים ו/או מצוי בו פגם המונע את מכירת המוצר בשלומותו ללקוח אתר.
למען הסר ספק, באם נפתחה ו/או נוקבה אריזת מחסנית הריח לא ניתן לבטל את ההזמנה.

להלן תנאי החזרת המוצר ו/או ביטול ההזמנה:

  1. לקוח המעוניין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות החברה בע"מ. החברה תהה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  2. במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם וויטסנט בע"מ, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שמחסנית הריח אינה נפתחה ו/או נוקבה ובתנאי שעמד בכל התנאים המופיעים בתנאי הכרחי מעלה והתנאים הקיימים בתקנון.
    אישור החזרת מוצר בתוך 14 יום סגור באריזה מקורית יעשה רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו למשרדי וויטסנט בע"מ.
    לאחר החזרת המוצר לחברה החברה תהה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף את דמי המשלוח הראשוניים שנגבו בגין אספקת המוצר ללקוח.
  3. החזרת מוצר פגום - על הלקוח המקבל את המוצר שהזמין לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או המוצר שקיבל הינו שונה מהמוצר שהזמין,רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על ידי יצירת קשר טלפוני ו/או באמצעות השארת הודעה בטופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, ובתנאי שעמד בכל התנאים המופיעים בתנאי הכרחי מעלה והתנאים הקיימים בתקנון, ולא פתח או פגע באיטום מחסנית הריח.
  4. כתובת משרדי החברה להחזרת המוצרים:
    באמצעות שליחים או על ידי הלקוח עצמאית: וויטסנט בע"מ ברח' המלאכה 25, נתניה. באמצעות הדואר: וויטסנט בע"מ ת.ד. 16039 , נתניה, מיקוד 42060

שלח לחבר